pastoraziun

Nossas cussadentas e cussadents astgan viver lur cardientscha tenor lur basegns persunals. Era avdonts senza confessiun vegnan respectai equivalent en lur agir e patertgar.

Gl’accumpignament pastoral da cussadentas e cussadents succeda tut tenor religiun entras il spiritual responsabel. Sur Peter Aregger da Vella ei nies spiritual dalla casa. En nossa caplutta han liug jamnilmein survetschs divins e rusaris. A caschun da mortoris fagein ina devoziun da cumiau per confamigliars, cussadentas, cussadents e pil persunal dil da casa en nossa caplutta.